พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เศรษฐกิจไทยจะฟื้นคืนได้อย่างไร ในวิกฤตโควิด-19

แม้รัฐบาลจะมีควาพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้ แต่ยังเป็นไปได้ยากที่จะฟื้นคืนเศรษฐกิจได้ดังเดิม

การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การกระตุ้นการท่องเที่ยว จึงต้องทำมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะในอนาคตอาจมีหลายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดสภาพคล่อง รวมถึง การให้เงินเยียวยาต้องไปให้ถึงเป้าหมายและถึงเป้างบประมาณที่ตั้งไว้

ติดตามการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้น พยุงเศรษฐกิจไทยให้ผ่านพ้นโควิด-19 จาก ดร. นณริฏ พิศลยบุตร ให้สัมภาษณ์ในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 28 ก.ค. 2563