พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เปิด Big data รับสมัครงาน โควิด-19 กระทบการจ้างงานแค่ไหน?

การวิเคราะห์ Big data ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน ชี้ให้เห็นว่าในช่วงโควิด-19 ระบาดในไทย จนถึงเดือนที่ผ่านมา (ก.ค. 63) ตำแหน่งงานในเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานหายไปจำนวนมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 62

วินิทร เธียรวณิชพันธุ์ นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ทีดีอาร์ไอ เปิดข้อมูลผลสำรวจจากงานวิจัย “โครงการการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการทักษะแรงงานด้วย Big Data เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา” สะท้อนว่า ข้อมูล Big data จะช่วยให้การกำหนดนโยนบายด้านแรงงาน และหลักสูตรในสถาบันการศึกษา สอดคล้องตรงตามความต้องการตลาด และทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันถึงอนาคต

ออกอากาศในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยจุฬาฯ เมื่อ 11 สิงหาคม 2563