คิดยกกำลังสอง: ระวัง…บิ๊กดาต้า มหาประลัย

ใช้ Big data และ AI อย่างไร ทำไมผลจึงกลายเป็นการเลือกปฏิบัติ สร้างปัญหาเกิดขึ้นโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนมอง Big data และ AI ในอีกมุม ที่หากไม่รู้เท่าทัน หรือไม่ระวังมากพอ แล้วนำมาใช้งาน จะสร้างความเดือดร้อนแก้ประชาชนและผู้คนทีเกี่ยวข้อง เช่น การตัดเกรด ให้คะแนนนักเรียน การประเมินครู การกลั่นกรองให้เงินกู้ การคัดคนเข้าทำงาน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทางออกในการใช้ Big data และ AI ใน คิดยกกำลัง สอง ตอน ระวัง…บิ๊กดาต้า มหาประลัย

ออกอากาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563 ท่านสามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส