พินิจเศรษฐกิจการเมือง: รู้ว่าออมเงินสำคัญ แต่ ‘คนไทย’ มีพฤติกรรมเก็บออมอย่างไร ?

หากต้องหยุดงานกะทันหัน คุณจะมีเงินเก็บพอใช้ถึง 1 ปีหรือไม่?…ผลสำรวจคนจำนวน 23.8 % ตอบว่พอใช้ได้เพียงไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น

จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ เผยผลสำรวจ ทักษะทางการเงินของคนไทย พบว่า อยู่ที่ 62.8% ใกล้เคียงกับคะแนนทักษะทางการเงินของกลุ่มประเทศ OECD แต่เมื่อดูในส่วน “ความรู้ทางการเงิน” พบว่า เป็นด้านที่คนไทยอ่อนที่สุด และต่ำกว่าคะแนนของกลุ่มประเทศ OECD มาก

ติดตามรายละเอียดผลสำรวจเพิ่มเติมใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทาง วิทยุจุฬาฯเมื่อ 1 กันยายน 2563