พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ป้องกัน Covid-19 กับความท้าทายและความจำเป็นในการเปิดรับต่างด้าวกลับมาทำงาน

ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด รวมถึงมาตรการป้องกันต่างๆทำให้ แรงงานต่างด้าวลดหายไป กระทบทั้งนายจ้างลูกจ้างและเศรษฐกิจไทย

มาจนถึงวันนี้แม้สถานการณ์ดีขึ้น แต่การเปิดรับแรงงานต่างด้าวกลับมาทำงาน ไทยควรมีการจัดการรับมือป้องกันการระบาดซ้ำอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจ ร้านค้าเปิดได้ สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งปิดช่องโหว่การลักลอบเข้ามาทำงานผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

ติดตามการวิเคราะห์และข้อเสนอจาก ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ ทางรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศเมื่อ 8 กันยายน 2563