บทเรียนวิกฤติโควิด-19 จากสิงคโปร์

มาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงานของประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วยโครงการอุดหนุน 4 โครงการ

  1. เงินอุดหนุนเงินเดือน (Jobs Support Scheme (JSS))
  2. อุดหนุนการจ้างงาน (Jobs Growth Incentive (JGI))
  3. เงินช่วยเหลือตกงาน/รายได้ลด (Support Grant)
  4. เงินเยียวยาผู้มีรายได้น้อย (Workfare Special Payment (WSP))

โดยโครงการ ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2020 มีระยะเวลาช่วยเหลือ 2 เดือน และได้ขยายเพิ่มอีก 7 เดือน[1] (ก.ย. 2020 – มี.ค. 2021)

Jobs Support Scheme (JSS)
จ่ายสัดส่วนของเงินเดือน ตามของประเภทอุตสาหกรรม

รูปที่ 1: โครงการช่วยเหลือ JSS ประเทศสิงค์โปร

ที่มา Singapore Ministry of Finance

*ลดสัดส่วนลงจากเดิมสองเดือนแรก 75, 50, 25 % โดย
T1: อุตสาหกรรมด้านท่องเที่ยว การบิน ก่อสร้าง
T2: อาหาร ขนส่ง ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ค้าปลีก
T3A: อื่นๆ
T3B: (4 เดือน) กลุ่มกระทบน้อย/เติบโต (วิทยาศาสตร์ การเงิน สื่อสาร-สารสนเทศ ห้าง ร้านค้า)

Jobs Growth Incentive (JGI)
สนับสนุนการจ้างงานในพื้นที่สำหรับภาคธุรกิจที่กำลังเติบโตโดยอุดหนุนเงินเดือน 25% ต่อการจ้างงานใหม่ สูงสุด 50% สำหรับการจ้างแรงงานอายุ 40+

COVID-19 Support Grant
ขยายเงินเยียวยาผู้ตกงาน พักงาน ถูกลดเงินเดือนมากกว่า 30% ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับผู้ที่กำลังหางาน เยียวยาสูงสูด 800 SGD[2] ต่อเดือนขยายเงินอุดหนุนผู้ตกงาน พักงาน และเยียวยาสูงสูด 500 SGD[3] ต่อเดือน สำหรับผู้ถูกลดเงินเดือนมากกว่า 30%

Workfare Special Payment (WSP)
เงินเยียวยาผู้มีรายได้ไม่เกิน 2,300 SGD ต่อเดือนจำนวน 3,000 SGD/ 2 เดือน สำหรับผู้มีอายุ 21 ปีขึ้นไป

Enhanced Training Support Package (ETSP)
สำหรับผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูง เช่น ภาคท่องเที่ยว ขนส่งทางอากาศ ค้าส่ง ซ่อมบำรุง และอื่น ๆ โดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมหลักสูตรร้อยละ 90 และจ่ายเบี้ยเลี้ยงสูงสุด 10 SGD ต่อชั่วโมงอบรม มีหลักสูตรอบรมในระดับลึกขึ้นสำหรับในสายงานเดิม และการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล

นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือด้านตำแหน่งงานและการจ้างงานและฝึกงาน เช่น SGUNITED jobs and trainee program[4] ประกอบด้วยระบบจัดหาผู้ที่ต้องการหางานกับตำแหน่งว่างงาน โครงการจัดหางานและฝึกงาน การสัมนาออนไลน์ และการแนะแนวอาชีพ เพื่อพยุงปัญหาการจ้างงาน ลดผลกระทบจากการว่างงานและการเลิกจ้างจากวิกฤตโควิด


[1] ประกาศขยายมาตรการเยียวยาใน Singapore https://www.gov.sg/article/more-support-for-workers-and-jobs-through-the-jobs-support-scheme-and-covid-19-support-grant

[2] 800 SGD มูลค่าประมาณ 18,400 บาท อัตราแลกเปลี่ยน 23 THB/SGD ณ กันยายน 2563

[3] 500 SGD มูลค่าประมาณ 11,500 บาท อัตราแลกเปลี่ยน 23 THB/SGD ณ กันยายน 2563

[4] เว็บไซต์กลางของรัฐบาลสิงค์โปรช่วยเหลือด้านตำแหน่งงาน SGUNITED jobs and trainee program (https://www.ssg-wsg.gov.sg/)

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เขียนโดย คณะวิจัย TDRI
2 ตุลาคม 2563