พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ผลกระทบของโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ อีกกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เผยผลการศึกษาผลกระทบโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุไทย พบว่า ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ ไม่ค่อยได้รับกระทบมากนัก แตกต่างจากผู้สูงอายุที่ยังทำงานเป็นลูกจ้างไม่จำประจำ ซึ่งตกงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมข้อเสนอต่อนโยบายช่วยเหลือของรัฐ บางมาตรการก็ยังตกหล่นผู้สูงอายุที่ควรได้รับความช่วยเหลือ ในพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ ออกอากาศเมื่อ 29 กันยายน 2563