พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ขีดความสามารถของภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย

การรับมือ Covid-19 เป็นอีกบทพิสูจน์ขีดความสามารถรัฐ

รัฐไทยรับมือด้านการแพร่ระบาดได้ดี แต่ความขีดความสามารถในด้านอื่นๆของรัฐไทยยังไม่ดีพอและถดถอยลงเร็วกว่าหลายประเทศ แม้รัฐไทยมีงบประมาณช่วยเหลือประชาชน แต่ยังแจกไม่ตรงเป้า รัฐไทยมีเงินตัดถนน แต่ไม่สามารถลดอุบัติเหตุได้ รัฐไทยเน้นขยายโอกาสการศึกษา แต่ยังยกระดับคุณภาพการศึกษาไม่ได้

ติดตามฟังการนำเสนอและข้อเสนอแนะเพิ่มขีดความสามารถรัฐไทย เพื่อปลดล็อคขีดจำกัดการพัฒนาประเทศ เพิ่มเติมจาก ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 13 ตค 2563