พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ทำไมต้องเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวจากจีนแบบไม่กักตัว

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 และกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทำได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้น แต่ในระยะยาวหลังจากนี้อาจไม่เพียงพออีกต่อไป

การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจากจีน จะช่วยชีวิตของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องในไทยได้เป็นจำนวนมาก และอาจช่วยได้มากกว่านโยบายไทยเที่ยวไทย แต่ไม่ต้องใช้เงินภาษีมาจ้างให้คนเที่ยว

แต่ความท้าทายคือ การควบคุมการระบาดของไวรัสและการสร้างความมั่นใจให้ประชาชน รัฐควรพิจารณาเลือกเปิดรับประเทศกลุ่มเป้าหมายที่สามารถควบคุมการระบาดได้ดีอย่าง เช่น จีน โดยไม่ต้องกักตัว (ยกเว้นการกักตัวสั้นๆระหว่างรอผลตรวจ) ประกอบกับต้องหารือกับตัวแทนทุกภาคส่วนถึงความเสี่ยงที่พอยอมรับได้หากมีการเปิดรับนักท่องเที่ยว

ติดตามเพิ่มเติมจาก อุไรรัตน์ จันทรศิริ ในพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 27 ต.ค. 2563