เอกสารประกอบการนำเสนอ TDRI Annual Public Conference 2020

TDRI Annual Public Conference 2020

สัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563

แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ

จากบทเรียนการรับมือวิกฤติโควิด-19
สู่ความพร้อมรับมือความท้าทายในโลกใหม่

 (Hacking the Operating System of the Thai State: Learning from Handling the Covid-19 Crisis to Prepare for New Challenges)

เอกสารประกอบการสัมมนา

5 ตุลาคม 2563

 

6 ตุลาคม 2563

 

7 ตุลาคม 2563