คิดยกกำลังสอง: สร้างรัฐไทย…ให้สมาร์ท

สร้างรัฐไทยให้สมาร์ท ทำอย่างไรให้เป็นไปได้

ที่ผ่านมารัฐไทยยังไม่สมาร์ทในการบริการและเก็บข้อมูลประชาชน…ดูได้จากการให้ประชาชนลงทะเบียนบ่อยๆ การขอข้อมูลซ้ำๆ เรื่องนี้สะท้อนว่ารัฐไทยยังไม่รู้จักประชาชน

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และข้อเสนอต่อรัฐในการเก็บ เชื่อม ใช้ ข้อมูลอย่างสมาร์ท จาก อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน สร้างรัฐไทย…ให้สมาร์ท ออกอากาศเมื่อ 26 กันยายน 2563

ติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส