การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: การจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และระบบการประกันภัยพืชผล กรณีศึกษาข้าวนาปี

หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ TDRI
วันที่2020-11-25
สถานที่Kensington Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล

สัมมนา
เรื่อง “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ:
การจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และระบบการประกันภัยพืชผล กรณีศึกษาข้าวนาปี”

ศูนย์ประสานงานวิจัยสำหรับการเงินเพื่อการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-12.30 น.

ณ Kensington Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล

วิดีโอบันทึกงานสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา