ผลกระทบ Covid-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

Download (PDF, 793KB)

รายงาน (บทความ) นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดย คณะวิจัย TDRI
27 พฤศจิกายน 2563