พินิจเศรษฐกิจการเมือง: คำถามที่รัฐต้องตอบ…ก่อนเร่งเดินหน้า เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ. จะนะ

เขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ ที่รัฐกำลังเร่งเดินหน้า ยังไม่ได้ตอบคำถามสำคัญ ว่า เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ และส่วนรวมอย่างไรให้ชัดเจน.อีกทั้งความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าตามที่วางโครงการไว้ เช่น เกิดการจ้างงาน 1 แสนตำแหน่ง ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสันติสุข จะเป็นไปได้อย่างไร

ติดตามการวิเคราะห์แผน ขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และข้อเสนอแนะต่อการเร่งเดินหน้าโครงการ จาก ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู

ออกอาอากาศทาง พินิจเศรษฐกิจการเมือง @สถานีวิทยุจุฬาฯ CU RADIO