คิดยกกำลังสอง: รัฐฏาพยากรณ์..ตัดตอนเหตุร้าย

หากรัฐไทยเก่งเรื่องข้อมูล รู้จักใช้ข้อมูลอย่างสมาร์ท จะสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ เพื่อกำหนดนนโยบายป้องกันปัญหาล่วงหน้าได้…คิดยกกำลังสอง ตอน “รัฐฏาพยากรณ์..ตัดตอนเหตุร้าย” พาดูความสมาร์ทของเมืองต่างๆ ที่รู้จักเก็บ วิเคราะห์ และเชื่อมข้อมูล ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ป้องกันเหตุร้ายได้ก่อน

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563