คิดยกกำลังสอง: 2 นครา…อเมริกาธิปไตย

ผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ไบเดนชนะ…แต่ไม่ขาด ?

และผลการเลือกตั้งยังสะท้อนให้เห็นการยึดคุณค่าที่แตกต่างของคนสองฝ่าย คือ ชนบทและเมืองใหญ่ อย่างชัดเจน . ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นิยามปรากฎการณ์นี้ว่า “2 นครา…อเมริกาธิปไตย” ท่ามกลางความต่างแยก แตกต่างนี้ หลังรับตำแหน่งไบเดนต้องเผชิญความท้าทายกับเรื่องใดบ้าง

ติตตามการวิเคราะห์อนาคตการทำงานของไบเดน และนโยบายต่างประเทศอเมริกาจะเป็นอย่างไร จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศเมื่อ 9 พ.ย. 2563