คิดยกกำลังสอง: ระเบียบมีไว้…ต้องไม่ให้ขวางเรียนรู้

สังคมที่เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่ตื่นตัวต่อเสรีภาพและความหลากหลายเพศวิถี

นำมาสู่การตั้งคำถามต่อ ระเบียบเครื่องแบบและทรงผมนักเรียน ที่เขียนไว้ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการตีความ ไปจนถึงการลงโทษเกินขอบเขต

แต่ในวันนี้ หนึ่งในข้อ เรียกร้องของกลุ่มนักเรียนเลว เรื่อง “ทรงผม และเครื่องแบบนักเรียน” เริ่มเป็นผล อีกทั้งมีตัวอย่างเรื่องระเบียบทรงผมและการแต่งกาย ของหลายโรงเรียนในไทยที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเรียนรู้ ไม่เพิ่มภาระต่อผู้ปกครอง

ติดตามเพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง ตอน ระเบียบมีไว้…ต้องไม่ให้ขวางเรียนรู้ . ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 16 พ.ย. 2563