ความท้าทายของสื่อสาธารณะ บนความแตกต่างของช่วงวัย

หน่วยงานTDRI
วันที่2020-11-10
สถานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ThaiPBS สื่อสาธารณะรายเดียวในประเทศไทย ที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ…ควรทบทวนบทบาทและปรับเปลี่ยนการดำเนินการอย่างไรท่ามกลางความท้าทายและคาดหวังที่แตกต่างของคนแต่ละวัยในปัจจุบัน

ท่านสามารถรับชมการเสวนา และยังเป็นตัวแทนของคนแต่ละช่วงวัย เข้ามามีส่วนร่วมทบทวนบทบาท และให้ข้อเสนอแนะต่อ ThaiPBS ที่นี่ (คลิกตอบแบบสอบถาม)  

เทปบันทึกงานเสวนา

เอกสารประกอบงานเสวนา