พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เดินหน้าเศรษฐกิจไทย ร่วม RCEP พอหรือไม่…ถึงเวลา CPTPP หรือยัง?

การเข้าร่วม RCEP ความตกลงการค้าเสรี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จะมีประโยชน์จริงหรือไม่ ขึ้นกับในทางปฏิบัติว่าจะทำให้ได้ประโยชน์จริงมากน้อยแค่ไหน

แต่อย่างน้อยการเข้าร่วมครั้งนี้ ทำให้ไทยได้โอกาสปรับโครงสร้างเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

ในอนาคต หากไทยมีโอกาสได้เข้าร่วม CPTPP ภายใต้การศึกษาพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านแล้ว จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้ไทยทำการค้ากับตลาดโลกทั้งตลาด เพิ่มทางเลือกทางรอดในยุค technology disruption ที่ supply chain เปลี่ยนแปลงไป และไทยเองกำลังเผชิญความท้าทายมากขึ้นทุกขณะ . ติดตามมุมมองการวิเคราะห์ เพิ่มเติมจาก ดร. วิศาล บุปผเวส ที่ปรึกษาอาวุโส นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 1 ธ.ค. 2563

เรื่องล่าสุดจากทีดีอาร์ไอ