พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปรับแก้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลฯ อย่างไรให้ตอบโจทย์ปัญหา

แก้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ทำไมร่างฯของรัฐบาล ไม่ตอบโจทย์ปัญหา?

ที่ผ่านมาไทยได้สร้างระบบและกฎหมายพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ที่กำหนดให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงในทุกกระบวนการ ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกน้ำตาลไปทุ่มตลาดในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ก่อให้เกิดการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งอย่างบราซิลที่ต้องปิดโรงงานน้ำตาลไปเป็นจำนวนมาก

แม้รัฐบาลจะมีมาตรการชั่วคราวออกมาหวังบรรเทาปัญหา แต่ก็ทำให้ ราคาน้ำตาลภายในประเทศในช่วงสองปีแรกลดลงมากกว่าที่คาด ส่งผลให้ราคาอ้อยต่ำลงอย่างมากในทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา . ติดตามการวิเคราะห์ โจทย์สำคัญสำหรับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ที่ปัจจุบันมีเสนอถึง 8 ร่าง รวมร่างของรัฐบาล ที่จะต้องปรับแก้ พ.ร.บ. อย่างไรที่จะช่วยแก้ปัญหาราคาอ้อยที่ลดลงอย่างมาก และคาดว่าถ้าไม่มีการปรับใด ๆ ก็คงมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าราคาในอดีตไปอีกนาน จาก ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 15 ธันวาคม 2563

ผลงานล่าสุดจากทีดีอาร์ไอ