พินิจเศรษฐกิจการเมือง: มาตรการทางแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 จากมลพิษทางถนน

ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว ติดตามวิเคราะห์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจาก มลพิษระบบขนส่งและยานยนต์ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอมาตรการแก้ไขในระดับนโยบาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ติดตามในพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทาง  @CU Radio Channel  เมื่อ 22 ธ.ค. 2563