การเตรียมความพร้อมทักษะชาวนาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

หน่วยงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ทีดีอาร์ไอ
วันที่2020-11-30
สถานที่InterContinental Hotel Bangkok

เอกสารประกอบ

เทปบันทึกการสัมมนา