คิดยกกำลังสอง: เข้าใจรัฐศาสตร์ใหม่…โลกไซเบอร์

ประเทศไทยยังก้าวไม่ทันการแข่งขันในโลกใหม่ไซเบอร์ เพราะยังไม่มียุทธศาสตร์ทางไซเบอร์ที่ชัดเจน เช่น เรื่องข้อมูลขนาดใหญ่ และ AI เพราะในโลกใหม่การต่อสู้แข่งขันระหว่างประเทศไม่ได้มีเพียงมิติภูมิรัฐศาสตร์ หรือแข่งขันด้านแสนยานุภาพทางบก-น้ำ-อากาศ-อวกาศ อีกต่อไป

ปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขันแสนยานุภาพทางไซเบอร์แล้ว ซึ่งก็คือ การสร้างแพลตฟอร์ม ที่มาพร้อมกับการเก็บข้อมูล และการกำหนดกติกาใหม่ๆ ดังนั้นแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เราคุ้นเคย เช่น Facebook twitter tiktok มองให้ดีก็คือประเทศแบบใหม่ที่คนใช้ก็คือประชากรของประเทศนั้นๆ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดูแสนยานุภาพทางไซเบอร์ที่มหาอำนาจกำลังเร่งพัฒนา กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสองตอน เข้าใจรัฐศาสตร์ใหม่…โลกไซเบอร์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอสเมื่อ 14 ธันวาคม 2563

Infographics