ระบบราชการในฐานะระบบปฏิบัติการประเทศไทย

การนำเสนอของบุญวรา สุมะโน ในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 เรื่อง “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

สรุปโดย ศุภชัย สมผล, สมิทธิ์ กาญจนาพาสน์

Download