ขีดความสามารถของภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย

การนำเสนอของสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 เรื่อง “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

สรุปโดย กิตติพัฒน์ บัวอุบล

Download