พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ความปลอดภัยในการเดินทาง และอุบัติเหตุทางถนน ช่วงโควิด-19

อุบัติเหตุทางถนน และผู้เสียชีวิตโดยรวมตลอดปี 2563 ลดต่ำลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งเพราะมีช่วงล็อกดาวน์ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ประชาชนถูกจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด

แม้สถิติตัวเลขจะดีขึ้น แต่สาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนแท้จริงยังคงไม่ถูกแก้ไข ติดตามการวิเคราะห์ให้มุมมองต่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศไทยยังแก้ไขได้ไม่ดีเท่าที่ควร ไปจนถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลดการแพร่เชื้อเมื่อยังมีกลุ่มคนที่ยังจำเป็นต้องเดินทาง จาก ณิชมน ทองพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ให้สัมภาษณ์ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 29 ธันวาคม 2563

ผลงานล่าสุดจากทีดีอาร์ไอ