พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เช็คความพร้อมการศึกษาไทย ในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่

เป็นครั้งที่สองที่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องปรับตัวรับสถานการณ์การเรียนออนไลน์ หลังเจอนโยบายปิดโรงเรียน เพื่อป้องกัน โควิด-19

แนวทางการสั่งปิดโรงเรียน อาจได้ไม่คุ้มเสีย หากไม่มีการใช้มาตรการอื่นควบคู่ และเตรียมพร้อมสำรวจการเข้าถึงการเรียนออนไลน์สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง การศึกษาไทยยังเจออุปสรรคใดในการปรับตัว และความท้าทายเชิงนโยบายอะไรบ้าง ที่รัฐควรพิจารณาแก้ไขให้นักเรียนไม่ถูกตัดโอกาสเข้าถึงการศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนของโควิด-19

ติดตามเพิ่มเติมจาก พงศ์ทัศ วนิชานันท์ นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ให้สัมภาษณ์ทาง พินิจเศรษฐกิจการเมือง  @CU Radio Channel