พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ผลกระทบโควิดรอบใหม่ กับ โจทย์ใหญ่เรื่องวัคซีน

ผู้ติดเชื้อและผลกระทบโควิดรอบนี้ต่างจากรอบแรก ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและผลทางเศรษฐกิจ อีกทั้งมีประเด็นเรื่องการจัดการวัคซีนที่ต้องพิจารณา หลายฝ่ายจับตาว่า การจัดการวัคซีนของส่วนกลาง ที่เป็นอยู่จะคุ้มค่า ปลอดภัยและทั่วถึงหรือไม่ ไปจนถึงภาคท้องถิ่นที่แสดงความต้องการจัดสรรให้คนในพื้นที่เอง

ดร.สมชัย จิตสุชน วิเคราะห์ผลกระทบและการเยียวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการจัดการเรื่องวัคซีน ควรพิจารณาประเด็นใดบ้างจึงจะส่งผลดีในทางเศรษฐกิจ ให้สัมภาษณ์ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง  @CU Radio Channel  เมื่อ 26 ม.ค. 2564