คิดยกกำลังสอง: ทำไม…ธุรกิจไทยให้ทำงานจากที่บ้าน?

แม้ไม่มีเหตุจำเป็นให้ต้องทำงานจากที่บ้าน ธุรกิจหลายแห่งก็เริ่มให้พนักงานทำงานจากที่บ้านตั้งแต่ก่อนมีโควิด-19 

ธุรกิจได้ประโยชน์หลายอย่างจากการให้พนักงานทำงานที่บ้าน และโควิด-19 เป็นเพียงปัจจัยเร่งไให้นโยบายทำงานที่บ้านมาเร็วขึ้น ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ พาไปสำรวจตัวอย่างธุรกิจที่มีนโยบายทำงานจากที่บ้าน ตั้งแต่ก่อนโควิด-19 และประโยชน์ที่องค์กรได้คืออะไร

เพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 4 มกราคม 2564