คิดยกกำลังสอง: ไม่เมาเหล้า…แต่ว่าเรา “เมากฎหมาย”

ประเทศไทยมีกฎหมายจำนวนมากที่ สร้างปัญหา ภาระให้ประชาชน หนึ่งในนั้นคือ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ยังมีความคลุมเครือในการตีความ อีกทั้งมีบทลงโทษรุนแรงและไม่ได้สัดส่วน

เช่นในกรณีโฆษณาเหล้าเบียร์ จะถูกจับปรับไม่เกิน 5 แสน แต่หากเมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตจับปรับไม่เกิน 2 แสน เรื่องนี้อาจทำให้คนไทยไม่เมาเหล้า แต่เมากฎหมายแทน

ติดตาม สภาพปัญหาเรื่องการออกกฎหมายของประเทศไทย เพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน ไม่เมาเหล้า…แต่ว่าเราเมากฎหมาย

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส คิดยกกำลังสอง เมื่อ 25 มกราคม 2564