พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปมค่าโดยสารรถไฟฟ้าราคาแพง กับทางแก้ให้ประชาชนเข้าถึงได้

ข่าวร้ายในข่าวดี เมื่อใกล้ถึงเวลารถไฟฟ้าสายใหม่ๆเปิดให้บริการ

ข่าวดีคือ คนเดินทางใน กทม.และใกล้เคียง จะมีรถไฟฟ้าหลากหลายเส้นให้ใช้งานมากขึ้น แต่ข่าวร้ายคือ ราคาค่าเดินทางจะสูงขึ้น เมื่อต้องเปลี่ยนสายเดินทางใช้รถไฟหลายเส้นหลากสี หรือเดินทางหลายต่อ เพราะเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน เมื่อเปลี่ยนเส้นรถไฟฟ้าผู้ใช้ต้องจ่ายค่าแรกเข้าเสมอ ซึ่งอาจสูงถึง 100 กว่าบาทต่อเที่ยว

ดังนั้นการเลื่อนเก็บค่าแรกเข้าออกไปก่อน หรือการลดราคาแค่ช่วงแรกเมื่อเปิดให้บริการ จึงไม่ใช่ทางแก้ เอื้อประชาชนในบริการได้ในระยะยาว

ติดตามการวิเคราะห์ และข้อเสนอปรับสัญญาสัมปทาน ซึ่งเป็นต้นเหตุค่าโดยสารราคาแพงที่ประชาชนต้องแบกรับ จาก ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ เอกสารประกอบการวิเคราะห์ ที่นี่