พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เพิ่มแต้มต่อ หนุน SME ไทย โดยใช้ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน

SME แม้จะเป็นกิจการขนาดเล็ก-กลาง แต่มีการจ้างงานสูงถึงร้อยละ 80 ของการจ้างงานทั้งประเทศ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 40 ของ GDP

แต่ SME กลับเป็นกลุ่มที่เข้าถึงแหล่งเงินทุกได้ยากมาก เนื่องจากถูกใช้เกณฑ์ประเมินทางการเงินเป็นหลัก เท่ากับว่าเกณฑ์กติกาทำให้ SME ไม่มีแต้มต่อเมื่อเทียบกับธุรกิจใหญ่

ยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ ตีประเด็นปัญหา SME ไทย ชงเงื่อนไขการพิจารณาให้เงินทุน SME โดยใช้มูลค่าด้านอื่นที่ไม่ใช่เงิน มาเป็นเกณฑ์ให้สินเชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีกำลังต่อยอดธุรกิจและผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้

ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เมื่อ 23 ก.พ. 2564

ท่านสามารถอ่านผลการศึกษาเพิ่มเติม ได้จากรายงานวิชาการ Quarterly review

และรายงานวิจัยฉบับเต็ม