เสวนาออนไลน์ “ค่าโดยสารรถไฟฟ้าหลากสี กับราคาที่ประชาชนต้องแบกรับ”

วันที่2021-02-03
สถานที่Facebook Live - TDRI

เสวนาออนไลน์ “ค่าโดยสารรถไฟฟ้าหลากสี กับราคาที่ประชาชนต้องแบกรับ” เปิดประเด็น ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพง ส่งผลกระทบประชาชนผู้เดินทาง ซึ่งในอนาคตอันใกล้ ถ้ามีการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายใหม่และเปิดเดินรถช่วงต่อขยาย จะยิ่งส่งผลให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงมากยิ่งขึ้น.ทำให้ผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ไม่สามารถเข้าถึงได้ และคนใช้บริการรถไฟฟ้าจำนวนน้อยกว่าศักยภาพของปริมาณรถไฟฟ้า

ทีดีอาร์ไอ และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จึง่รวมจัดงาน เสวนาออนไลน์ “ค่าโดยสารรถไฟฟ้าหลากสี กับราคาที่ประชาชนต้องแบกรับ” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีวิทยากรร่วมเวทีเสวนา ดังนี้ ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ คุณ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ ดำเนินรายการโดย คุณ กรรณิการ์ กิจติเวชกุล สื่อมวลชนอิสระ

เอกสารประกอบ