คิดยกกำลังสอง: อย่าลืมต้นทุนแฝง…แรงงานต่างด้าว

โควิด-19 ระบาดครั้งนี้ กระตุ้นเตือนว่า เศรษฐกิจไทยยังพึ่งพาแรงงานต่างด้าวอยู่มาก การพึ่งพาแรงงานต่างด้าวแม้จ่ายค่าจ้างต่ำกว่า แต่ก็มีต้นทุนแฝงสูง

ต้นทุนแฝงมีอะไรบ้าง และหากจะลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว จะมีทางไหนที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทย

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศใน คิดยกกำลังสอง ไทยพีบีเอส เมื่อ 1 ก.พ. 2564