คิดยกกำลังสอง: โมเดลสร้างทักษะใหม่…ใช้ได้จริง

ปัญหาหนี้สินของมหาวิทยาลัยและนักศึกษากู้ยืมเรียน แก้ไขอย่างไรดี? มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจะแก้หนี้ได้ ต้องทำให้นักศึกษามีทักษะดี มีงานทำจริง ทำให้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเรียนเพิ่ม แต่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ว่านี้ได้ ต้องทำอย่างไร

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน โมเดลสร้างทักษะใหม่…ใช้ได้จริง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 15 ก.พ. 64