พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ถอดบทเรียน “ทุจริตผ่านวัด” จะสร้างกลไกต้านโกงที่ดี อย่างไร?

ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นประเด็นสากลที่ทั่วโลกเฝ้าติดตาม รวมถึงความพยายามของประเทศไทยเอง ที่หลายภาคส่วนตื่นตัว ป้องกัน แก้ไขเรื่องนี้ แต่หากดูจาก อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทย คงคะแนนต่ำเท่าเดิมมา 3 ปีซ้อน ที่แย่กว่าคือ อันดับลดลง หมายความเรากำลังย่ำกับที่และถูกประเทศอื่นแซงหน้า จากบทเรียนที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า ปัญหาทุจริต คอร์รัปชันมีอยู่ในทุกที่ ไม่เว้นแต่วัด

ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ ได้ทบทวนถอดบทเรียน กรณี ทุจริตเงินทอนวัด ที่วันนี้ได้มีบทลงโทษเอาผิดออกมาแล้ว ไปจนถึงการวางกลไก เพิ่มความโปร่งใส กรณีเงินบริจาค และการทำบุญผ่านวัด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564