พินิจเศรษฐกิจการเมือง: Education Sandbox พัฒนาการศึกษาไทย ไม่ให้ขาดตอน

การศึกษาไทย ติดปัญหาใหญ่คือ การดำเนินนโยบายขาดเสถียรภาพ ด้วยความพยายามเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการศึกษาไทยมาโดยตลอด ภายใต้การเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบ่อยครั้ง

การศึกษาไทยจึงดูเหมือนยังย่ำอยู่กับที่ ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา พาไปทำความรู้จักกับ Education Sandbox หรือ พื้นที่ทดลองนโยบายการศึกษา ของโรงเรียนกว่า 400 โรงเรียน ซึ่งมี ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน รวมทั้งคนในพื้นที่ ที่ได้มีบทบาทออกแบบนโยบายที่ใช่ และนำไปปฏิบัติได้ตามแนวทางที่ชอบ ออกจากกรอบเดิมที่กระทรวงศึกษาฯ เคยกำหนดไว้ เพิ่มเติมใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง Education Sandbox พลิกโฉมพัฒนาการศึกษาไทย ไม่ให้ขาดตอน ทาง @CU Radio Channel​ ผู้สนใจ Education Sandbox สามารถเข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาวิจัย และการเสวนา “บทเรียนและก้าวต่อไปในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ได้ในวันที่ 19 มีนาคม ที่ https://www.facebook.com/events/511539883581502