ระบบข้อมูลกับความสมาร์ตของภาครัฐ

ที่มา : การนำเสนอของอิสร์กุล อุณหเกตุ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ร่วมกับ อดิศักดิ์ สายประเสริฐ (SIAM-lab) และทรรศิกา สิงห์ตุ้ย (ทีดีอาร์ไอ) ในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 เรื่อง “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

สรุปโดย วรากร อาวุธปัญญากุล

Download