โรงเรียน Sandbox ป. 2/7: การศึกษาที่เปลี่ยนไปในพื้นที่นวัตกรรม

หน่วยงานTDRI x สกสว.
วันที่2021-03-19
สถานที่Facebook Live - เพจ tdri.thailand

เอกสารประกอบการเสวนา

เสวนา “บทเรียนและก้าวต่อไปในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” โดย        

  • ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมฯ
  • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย พื้นที่นวัตกรรมฯ
  • คุณ ลำดวน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหนา จ.ศรีสะเกษ
  • คุณ ธงชัย มั่นคง ตัวแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ จ.ระยอง
  • คุณ สมพงษ์ หลีเคราะห์ ตัวแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ จ.สตูล

ดำเนินรายการโดย คุณอรรถสิทธิ์ ขจรรุ่งศิลป์ นักวิจัยนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทีดีอาร์ไอ