คิดยกกำลังสอง: แก้ปัญหาหาบเร่…เท่ๆ อย่างสิงคโปร์

สิงคโปร์ แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยอย่างไร จนทำให้ “hawker center” กลายเป็นมรดกโลก

หาบเร่แผงลอย เป็นแหล่งอาหารอร่อย ราคาถูกที่จำเป็นต้องมี แต่จะออกแบบจัดการอย่างไรให้ถูกสุขอนามัย ประชาชนเข้าถึงได้ พร้อมกับพัฒนาเมืองไปด้วย เรียนรู้ประวัติศาสตร์การแก้ปัญหา หาบเร่แผงลอย สู่ “hawker center” ของสิงคโปร์ใน คิดยกกำลังสอง ตอน แก้ปัญหาหาบเร่…เท่ๆ อย่างสิงคโปร์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 1 มีนาคม 2564