พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ทำไมจึงควรสนับสนุนให้ ผู้สูงอายุ ทำงานต่อ

ทำไมจึงควรสนับสนุนให้ ผู้สูงอายุ ทำงานต่อไป?

โดย ดร. สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

 

ในโอกาสช่วงปีใหม่ไทย สงกรานต์ วันนี้ (13 เมษายน) นับเป็นวันสำคัญนั้นคือวันผู้สูงอายุไทย ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ ได้เคยเขียนบทความเมื่อช่วงต้นปีว่า ช่วงปี 2564-2566 นี้เป็นปีสำคัญสำหรับไทย เพราะ เป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) คือประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 14 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

แต่ก็มีความกังวล ห่วงใยกันว่า สิ่งที่จะตามมา คือปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ การเข้าสังคม และปัญหาด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ

คำตอบที่สำคัญที่จะช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุประการหนึ่งคือ การทำงานของผู้สูงอายุ 

ติดตามใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ วันที่ 13 เมษายน 2564