พินิจเศรษฐกิจการเมือง: Earth day: กระแสลดโลกร้อน ทั่วโลกถึงไทย โอกาสและความเป็นไปได้จริง

22 เมษายน ของทุกปีคือ วันคุ้มครองโลก หรือ earth day ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พาไปสำรวจความเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่หลายประเทศเริ่มส่งสัญญานชัดเจน มุ่งมั่นลดการปล่อยคาร์บอน และสำหรับประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องสิ่งแวดล้อมแค่ไหนทั้งนโยบายรัฐและภาคธุรกิจ

ติดตามในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง Earth day: กระแสลดโลกร้อน ทั่วโลกถึงไทย โอกาสและความเป็นไปได้จริง ออกอากาศ เมื่อ 19 เมษายน 2564 ทาง  @CU Radio Channel