พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปลดล็อก ‘รถส่วนบุคคล ให้บริการผ่านแอปฯ’ ข้อดีที่ได้-ข้อเสียที่ต้องระวัง

หาก ครม. เห็นชอบนโยบาย ปลดล็อกให้ รถส่วนบุคคลสามารถให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างถูกกฎหมาย ตามที่ กระทรวงคมนาคม เสนอ ผ่านร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. จะช่วยยกระดับการกำกับดูแลผู้ขับแท็กซี่เดิม และผู้ให้บริการโดยรถบ้านได้สมดุลแค่ไหน ทั้งใบอนุญาต ประเภทรถ ค่าโดยสาร และผู้โดยสารจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงนี้

ติดตามจาก ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ ให้สัมภาษณ์ผ่านทางวิทยุจุฬาฯ รายการ #พินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 27 เมษายน 2564