คิดยกกำลังสอง: นโยบายวัคซีนไทย…ตรงไหนมีปัญหา ?

ชำแหละปัญหา “วัคซีนโควิด” ในไทย ตรงไหนที่เป็นปัญหาทั้งในด้านนโยบายและการจัดการ รวมทั้งด้านการสื่อสาร

ติดตามการวิเคราะห์ นโยบาย วัคซีนโควิด ที่ประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย และทางออกคืออะไร จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศในคิดยกกำลังสอง ไทยพีบีเอส เมื่อ 26 เมษายน 2564