พินิจเศรษฐกิจการเมือง : ตลาดแรงงานไทย จะรอดอย่างไรในวิกฤตโควิด ระลอก 3

ตลาดแรงงานไทย ดูเหมือนจะได้ฟื้นตัวกลับมาแล้ว แต่กลับถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ทั้งการจ้างการ การว่างงานในภาคบริการ อุตสากรรมและเกษตร เพื่อจับสัญญาณชีพจรแรงงานไทย ว่ายังไหวไหม และรัฐบาลควรเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างไร

ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ อังคารที่ 4 พ.ค. 64