คิดยกกำลังสอง: ฉีดวัคซีนหรือไม่…อย่างไหน ปลอดภัยกว่า ?

ฉีด หรือไม่ฉีดวัคซีน แบบไหนปลอดภัยกว่า ?…หากยังไม่แน่ใจ ชวนดูผลการงานวิชาการที่เผย ประโยชน์และความเสี่ยงจากการเทียบกันระหว่างการวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีน พร้อมทำความเข้าใจว่าทำไมคนจึงยังลังเลใจ ไม่เชื่อมั่นที่จะรับวัคซีน ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ซึ่งจะแก้เรื่องนี้ได้ภาครัฐต้องเข้าใจจิตวิทยาของคน

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 17 พ.ค. 2564