พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ลอตเตอรี เกมความหวัง กับการมีเงินออม ยามเกษียณ

ไทยเป็นสังคมสูงวัย ที่คุณภาพชีวิตของคนสูงวัยควรรวยก่อนแก่ แต่อนาคตเรากำลังจะเผชิญกลับเป็น “ภาวะแก่ก่อนรวย” เพื่อเตรียมรับมือและบรรเทาสภาพดังกล่าว ภาคภูมิ จตุพิธพรจันทร์ ชวนคิด ชวนคุยประเด็น ความรอบรู้ทางการเงิน กับการตระหนักรู้ความสำคัญในการใช้จ่ายเงิน รวมทั้ง ทำความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี ที่ไม่ว่าจะรวย – จน ก็ยินดีใช้จ่ายเงินไปกับเกมแห่งความหวังนี้ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 25 พ.ค. 2564