พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เมื่อการศึกษาของเด็กไทย ฝากไว้กับการเรียนแบบ 4อ.

ช่วง มิ.ย. ที่ผ่านมา สถานศึกษา โรงเรียนได้กลับมาเปิดเรียนอีกครั้ง ความท้าทายคือวิธีการจัดการเรียนการสอน การควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกัน พงศ์ทัศ วนิชานันท์ ได้วิเคราะห์ สถานการณ์ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาไปจนถึงระดับนโยบาย 4อ. ได้แก่ การเรียนออนไลน์ ออนแฮนด์ ออนแอร์ ออนไซต์ ว่าควรวางแผนรับมือกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสทางการศึกษา ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 22 มิ.ย. 64