คิดยกกำลังสอง: แจกวัคซีนให้…ลงทุนใหญ่แห่งศตวรรษ

การประกาศแจกบริจาควัคซีนของประเทศพัฒนาแล้ว ให้กับประเทศกำลังพัฒนา คือ อภิมหาการลงทุนครั้งใหญ่ในช่วงโควิด ที่จะได้ผลตอบแทนมหาศาล แต่ประโยชน์ที่ได้จะเป็นอย่างไรและตกกับใครบ้าง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมบทเรียน ข้อเสนอต่อประเทศไทย ซึ่งมีโจทย์ใหญ่คือต้องเร่งฉีดวัคซีน ให้พร้อมเปิดประเทศ

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางคิดยกกำลังสอง ไทยพีบีเอส เมื่อ 28 มิ.ย. 64