พินิจเศรษฐกิจการเมือง: อนาคตการศึกษาไทย ใน (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษา

หากการศึกษาไทย เป็นไปตาม (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับใหม่ภาพการศึกษาไทยในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะตอบโจทยแก้ปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย ทั้งคุณภาพและความเหลื่อมล้ำหรือไม่ ติดตามจาก ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอาวุโส นโยบายปฏิรูปการศึกษา ใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศเมื่อ 6 ก.ค. 2564 ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ